Bạn đọc hiến kế lạ chống tắc đường Hà Nội: Xe chỉ được rẽ phải

Cảnh tắc đường thường xuyên diễn ra tại Hà Nội khiến người dân ngao ngán. Ảnh: obshk.com
Cảnh tắc đường thường xuyên diễn ra tại Hà Nội khiến người dân ngao ngán. Ảnh: obshk.com
Cảnh tắc đường thường xuyên diễn ra tại Hà Nội khiến người dân ngao ngán. Ảnh: obshk.com
Lên top